DONEREN

Financiën

Op deze pagina delen wij alle relevante informatie met betrekking tot onze financiën. Het kan natuurlijk zo zijn dat u wat mist, of dat u vragen heeft over de gepubliceerde informatie. In dit geval  kunt u een mail met uw vragen / opmerkingen sturen naar: finance@dekoffiebus.org .Wij zullen dan proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Normaal gesproken kunt u binnen 3 dagen een reactie van ons ontvangen.  

Wij ontvangen van de gemeente Amersfoort -welzijnswerk- een subsidie. En van verschillende kerken ontvangen wij een jaarlijkse ondersteuning.   

Verder heeft de stichting een Business partnership met bevriende bedrijven. 

Op de standplaatsen van de Koffiebus hanteren wij geen prijslijst. U kunt bij de bus een gift pinnen zodat de Koffiebus de onkosten kan dekken.

Giften

U kunt ook altijd een gift overmaken op rekening: NL36 INGB 0008 43 90 51 t.n.v. Stichting De Koffiebus.
U kunt ook via de GIVT app een donatie doen. Stichting de Koffiebus staat vermeld in de lijst van de app.

Begrotingen

2023

Begroting

Jaarverslag